Опрос

Покупаете ли вы товары в сети Интернет?

Да, покупаю постоянно
Покупаю, но редко
Нет, не покупаю, но хочу попробовать
Нет, не покупаю и покупать не собираюсь

 
 
Ссылки


Публикации

Номенклатура специальностей научных работников (украина)

МЕДИЧНІ НАУКИ
14.01.00 Клінічна медицина
14.01.01 Акушерство та гінекологія
14.01.02 Внутрішні хвороби
14.01.03 Хірургія
14.01.04 Серцевосудинна хірургія
14.01.05 Нейрохірургія
14.01.06 Урологія
14.01.07 Онкологія
14.01.08 Трасплантологія та штучні органи
14.01.09 Дитяча хірургія
14.01.10 Педіатрія
14.01.11 Кардіологія
14.01.12 Ревматологія
14.01.13 Інфекційні хвороби
14.01.14 Ендокринологія
14.01.15 Нервові хвороби
14.01.16 Психіатрія
14.01.17 Наркологія
14.01.18 Офтальмологія
14.01.19 Оториноларингологія
14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби
14.01.21 Травматологія та ортопедія
14.01.22 Стоматологія
14.01.23 Променева діагностика та променева терапія
14.01.24 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
14.01.25 Судова медицина
14.01.26 Фтизіатрія
14.01.27 Пульмонологія
14.01.28 Клінічна фармакологія
14.01.29 Клінічна алергологія
14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія
14.01.31 Гематологія та трансфузіологія
14.01.32 Медична біохімія
14.01.33 Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія
14.01.34 Космічна медицина
14.01.35 Кріомедицина
14.01.36 Гастроентерологія
14.01.37 Нефрологія
14.02.00 Профілактична медицина
14.02.01 Гігієна
14.02.02 Епідеміологія
14.02.03 Соціальна медицина
14.02.04 Історія медицини
14.03.00 Теоретична медицина
14.03.01 Нормальна анатомія
14.03.02 Патологічна анатомія
14.03.03 Нормальна фізіологія
14.03.04 Патологічна фізіологія
14.03.05 Фармакологія
14.03.06 Токсикологія
14.03.07 Фізіологічно активні сполуки
14.03.08 Імунологія та алергологія
14.03.09 Гістологія, цитологія, ембріологія
14.03.10 Біомеханіка

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи
15.00.02 Фармацевтична хімія та фармакогнозія
15.00.03 Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
15.00.04 Історія фармації

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
16.00.01 Діагностика і терапія тварин
16.00.02 Патологія, онкологія і морфологія тварин
16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія
16.00.05 Ветеринарна хірургія
16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
16.00.07 Ветеринарне акушерство
16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби
16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза
16.00.10 Ентомологія
16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія
16.00.12 Історія ветеринарії

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
03.00.01 Радіобіологія
03.00.02 Біофізика
03.00.03 Молекулярна біологія
03.00.04 Біохімія
03.00.05 Ботаніка
03.00.06 Вірусологія
03.00.07 Мікробіологія
03.00.08 Зоологія
03.00.09 Імунологія
03.00.10 Іхтіологія
03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія
03.00.12 Фізіологія рослин
03.00.13 Фізіологія людини і тварин
03.00.14 Біологія індивідуального розвитку
03.00.15 Генетика
03.00.16 Екологія
03.00.17 Гідробіологія
03.00.18 Грунтознавство
03.00.19 Кріобіологія
03.00.20 Біотехнологія
03.00.21 Мікологія
03.00.22 Молекулярна генетика
03.00.23 Історія біології

НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
14.00.01 Акушерство и гинекология
14.00.02 Анатомия человека
14.00.03 Эндокринология
14.00.04 Болезни уха, горла и носа
14.00.05 Внутренние болезни
14.00.06 Кардиология
14.00.07 Гигиена
14.00.08 Глазные болезни
14.00.09 Педиатрия
14.00.10 Инфекционные болезни
14.00.11 Кожные и венерические болезни
14.00.13 Нервные болезни
14.00.14 Онкология
14.00.15 Патологическая анатомия
14.00.16 Патологическая физиология
14.00.18 Психиатрия
14.00.19 Лучевая диагностика, лучевая терапия
14.00.20 Токсикология
14.00.21 Стоматология
14.00.22 Травматология и ортопедия
14.00.24 Судебная медицина
14.00.25 Фармакология, клиническая фармакология
14.00.26 Фтизиатрия
14.00.27 Хирургия
14.00.28 Нейрохирургия
14.00.29 Гематология и переливание крови
14.00.30 Эпидемиология
14.00.31 Химиотерапия и антибиотики
14.00.32 Авиационная, космическая и морская медицина
14.00.33 Общественное здоровье и здравоохранение
14.00.35 Детская хирургия
14.00.36 Аллергология и иммунология
14.00.37 Анестезиология и реаниматология
14.00.39 Ревматология
14.00.40 Урология
14.00.41 Трансплантология и искусственные органы
14.00.43 Пульмонология
14.00.44 Сердечно-сосудистая хирургия
14.00.45 Наркология
14.00.46 Клиническая лабораторная диагностика
14.00.47 Гастроэнтэрология
14.00.48 Нефрология
14.00.50 Медицина труда
14.00.51 Восстановительная медицина, спортивная медицина, курортология и физиотерапия
14.00.52 Социология медицины
14.00.53 Геронтология и гериатрия
14.00.54 Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.00.01 Радиобиология
03.00.02 Биофизика
03.00.03 Молекулярная биология
03.00.04 Биохимия
03.00.05 Ботаника
03.00.06 Вирусология
03.00.07 Микробиология
03.00.08 Зоология
03.00.09 Энтомология
03.00.10 Ихтиология
03.00.12 Физиология и биохимия растений
03.00.13 Физиология
03.00.14 Антропология
03.00.15 Генетика
03.00.16 Экология
03.00.18 Гидробиология
03.00.19 Паразитология
03.00.23 Биотехнология
03.00.24 Микология
03.00.25 Гистология, цитология, клеточная биология
03.00.26 Молекулярная генетика
03.00.27 Почвоведение
03.00.28 Биоинформатика
03.00.30 Биология развития, эмбриология
03.00.32 Биологические ресурсы
03.00.33 Протистология

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
15.00.01 Технология лекарств и организация фармацевтического дела
15.00.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
16.00.01 Диагностика болезней и терапия животных
16.00.02 Патология, онкология и морфология животных
16.00.03 Ветеринарная эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология
16.00.04 Ветеринарная фармакология с токсикологией
16.00.05 Ветеринарная хирургия
16.00.06 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза
16.00.07 Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животныхЧитать
Конференции

Причины ошибочной расшифровки скеннограмм

При расшифровке скеннограммы необходимо принимать, во внимание и анамнестические данные. Рассмотрим

Токсонлазмоз позвоночника

Чаще всего поражаются тела позвонков с передней или боковых поверхностей, хотя могут поражаться и дужки

Редкая форма туберкулезного спондилита

Образование в телах позвонков больших кист является весьма редким вторичным симптомом туберкулезного

Фаза развития первичного туберкулезного остита

Костная каверна может образоваться в результате полного разрушения костных балок в области очага,